اصل مشاوران... مشاوره ممنوع

درخواست حذف این مطلب
شاید یک نفر خود را به در و دیوار میزند تا با ع پروفایل و حرف هایش در دنیایِ مجازی به یکی بفهماند دوستش دارد و شما با یک جمله ی "به خودت نگیر از کجا معلوم مخاطبش تو باشی" همه یِ تلاشش را به هم میریزید، لطفا اینقدر به نزدیکانتان مشاوره هایِ سرخود ندهید ،باور کنید خودِ مشاوران هم یک اصل دارند که به نزدیکانشان مشاوره ندهند... #سحر_رستگار